PN-EN ISO 14341:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14341:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 N/mm2 lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 mm2. Jeden drut elektrodowy może być badany i klasyfikowany z różnymi gazami osłonowymi. Jest kombinowaną specyfikacją klasyfikacji wykorzystującej system bazujący na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa lub wykorzystującej system bazujący na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 27 J

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14341:2011 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 01-03-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14341:2011 [IDT], ISO 14341:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14341:2008 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14341:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14341:2021-03 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14341:2021-03 - wersja angielska