PN-EN ISO 14175:2009 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych

Zakres

Podano wymagania dotyczące klasyfikacji gazów i mieszanin gazów stosowanych do spawania i procesów specjalnych obejmujących: - spawanie łukowe elektrodą wolframową (proces 141 zgodnie z ISO 4063); - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów (proces 13 zgodnie z ISO 4063) obejmujące: a) spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu obojętnego (proces 131), b) spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu aktywnego (proces 135), c) spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego (proces 136), d) spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (proces 137); - spawanie plazmowe (proces 15 zgodnie z ISO 4063); - cięcie plazmowe (proces 83 zgodnie z ISO 4063); - spawanie laserowe (proces 52 zgodnie z ISO 4063); - cięcie laserowe (proces 84 zgodnie z ISO 4063); - lutospawanie łukowe (proces 972 zgodnie z ISO 4063). Klasyfikacja bazuje na własnościach i oddziaływaniu metalurgicznym gazów. Podano również własności gazów i tolerancje mieszanin

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14175:2009 - wersja polska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych
Data publikacji 23-01-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14175:2008 [IDT], ISO 14175:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14175:2008 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14175:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.20, 71.100.20