PN-EN ISO 14341:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady klasyfikacji drutów elektrodowych oraz ich stopiwa w stanie po spawaniu i w stanie po obróbce cieplnej, stosowanych do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa. Jeden drut elektrodowy może być badany i klasyfikowany z różnymi gazami osłonowymi. Niniejszy dokument stanowi połączoną specyfikację umożliwiającą klasyfikację z wykorzystaniem systemu opartego na granicy plastyczności i średniej energii uderzenia wynoszącej 47 J dla całego metalu spoiny lub z wykorzystaniem systemu opartego na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii uderzenia wynoszącej 27 J dla całego metalu spoiny.
a) Rozdziały i tablice opatrzone literą „A” mają zastosowanie tylko do drutów elektrodowych zaklasyfikowanych do systemu na podstawie granicy plastyczności i średniej energii uderzenia wynoszącej 47 J całego metalu spoiny, zgodnie z niniejszym dokumentem.
b) Rozdziały i tablice opatrzone literą „B” mają zastosowanie tylko do drutów elektrodowych zaklasyfikowanych do systemu na podstawie wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii uderzenia wynoszącej 27 J całego metalu spoiny, zgodnie z niniejszym dokumentem.
c) Rozdziały i tablice, bez litery „A”, i litery „B”, mają zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych zaklasyfikowanych zgodnie z niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14341:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 01-03-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14341:2020 [IDT], ISO 14341:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14341:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 14341:2011 - wersja niemiecka
ICS 25.160.20