PN-EN ISO 2560:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady klasyfikacji elektrod otulonych oraz ich stopiwa w stanie po spawaniu i w stanie po obróbce cieplnej, stosowanych do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa. Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, lub wykorzystującą system oparty o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J.
a) Rozdziały, podrozdziały i tablice opatrzone literą „A” mają zastosowanie tylko do elektrod otulonych objętych niniejszym dokumentem, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J.
b) Rozdziały, podrozdziały i tablice opatrzone literą „B” mają zastosowanie tylko do elektrod otulonych objętych niniejszym dokumentem, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o wytrzymałość na rozciąganie i pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J.
c) Rozdziały, podrozdziały i tablice które nie mają ani litery „A”, ani litery „B”, mają zastosowanie do wszystkich elektrod otulonych objętych zakresem niniejszego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 2560:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 05-03-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2560:2020 [IDT], ISO 2560:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2560:2010 - wersja polska
ICS 25.160.20