PN-EN ISO 11681-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące weryfikacji przy projektowaniu, budowie, transporcie i uruchamianiu przenośnych ręcznych pilarek łańcuchowych z silnikiem spalinowym. Pilarki łańcuchowe są przeznaczone do pracy w lesie tylko przez jednego operatora, z prawą ręką na tylnym uchwycie i lewą ręką na przednim uchwycie.
Demontaż i złomowanie produktu nie jest objęte niniejszym dokumentem. Określone są metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wynikających z użytkowania tych maszyn oraz rodzaj informacji o bezpiecznych praktykach pracy, które powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych, z wyjątkiem odrzutu i wyważenia dla maszyn o pojemności skokowej większej niż 80 cm3, istotnych dla tych maszyn, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta (patrz Załącznik A).
Niniejszy dokument dotyczy pilarek łańcuchowych wyprodukowanych po dacie publikacji.
UWAGA Na Rysunku 1 przedstawiono przykład piły łańcuchowej objętej zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11681-1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych
Data publikacji 18-10-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 11681-1:2022 [IDT], ISO 11681-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11681-1:2012 - wersja angielska
ICS 65.060.80