PN-EN ISO 11681-2:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące weryfikacji w zakresie projektowania, budowy, transportu i przygotowania do pracy przy drzewach przenośnych ręcznych pilarek spalinowych z silnikiem spalinowym o maksymalnej masie 4,3 kg (bez prowadnicy, łańcucha i z pustymi zbiornikami).
Pilarki łańcuchowe są przeznaczone do użytku, z prawą ręką na tylnym uchwycie i lewą ręką na przednim uchwycie, przez przeszkolonego operatora.
Demontaż i złomowanie produktu nie jest objęte niniejszym dokumentem. Określone są metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wynikających z użytkowania tych maszyn oraz rodzaj informacji o bezpiecznych praktykach pracy, które powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych związanych z tymi maszynami, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta (patrz Załącznik B).
Niniejszy dokument dotyczy pilarek łańcuchowych wyprodukowanych po dacie publikacji.
UWAGA Na Rysunku 1 przedstawiono przykład pilarki łańcuchowej objętej zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11681-2:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew
Data publikacji 18-10-2022
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 11681-2:2022 [IDT], ISO 11681-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11681-2:2012/A1:2017-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 11681-2:2012 - wersja angielska
ICS 65.060.80