PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

Zakres

W niniejszej części ISO 9692 określono rodzaje przygotowania złącza przy spawaniu łukowym elektrodą otuloną, spawaniu łukowym elektrodą metalową w osłonie gazów, spawaniu gazowym, spawaniu metodą TIG i spawaniu wiązką stali (patrz Rozdziały 3 i 4). Norma znajduje zastosowanie do przygotowania złączy dla spoin czołowych z pełnym przetopem i spoin pachwinowych. Dla spoin czołowych z częściowym przetopem, typy przygotowania złącza i wymiary, różniące się od tych określonych w niniejszej części ISO 9692, mogą być przedmiotem uzgodnień. Odstępy rowków, do których odnosi się niniejsza część ISO 9692, są to odstępy po sczepianiu, jeśli stosowano. Należy rozważyć zmiany szczegółów przygotowania złącza (jeśli to odpowiednie), aby ułatwić spawanie z usuwalną podkładką, "spawanie jednostronne" itp

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
Data publikacji 05-02-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9692-1:2013 [IDT], ISO 9692-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9692-1:2008 - wersja polska
ICS 25.160.40