PN-EN ISO 9692-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

Zakres

Określono rodzaje przygotowania złączy do spawania łukowego elektrodami otulonymi, spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu, spawania gazowego, spawania metodą TIG, spawania wiązką elektronów i spawania wiązką promieniowania laserowego stali. Jest stosowana do przygotowania złączy spoin czołowych i pachwinowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9692-1:2008 - wersja polska
Tytuł Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
Data publikacji 10-03-2008
Data wycofania 05-02-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9692-1:2003 [IDT], ISO 9692-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9692-1:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 9692-1:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - wersja angielska