PN-EN ISO 5817:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja niemiecka

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

Zakres

Podano poziomy jakości na podstawie niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawania wiązką) wszystkich rodzajów stali oraz niklu, tytanu i ich stopów. Dotyczą one materiałów o grubości większej niż 0,5 mm. Poziomy jakości obejmują spoiny czołowe i spoiny pachwinowe. Podano trzy stopnie jakości umożliwiające stosowanie dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Oznaczono je symbolami B, C i D, przy czym poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności eksploatacyjnej wyrobu. Poziomy jakości mają zastosowanie do: - stali niestopowych i stopowych, - niklu i stopów niklu, - tytanu i stopów tytanu, - spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego, - wszystkich pozycji spawania, - wszystkich typów spoin, - procesów spawania: łukowego elektrodą metalową, łukiem krytym, łukowego w osłonie gazów, plazmowego i gazowego. Aspekty metalurgiczne jak wielkość ziarna, twardość nie są objęte niniejszą normą. Podano definicje 6 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5817:2009 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
Data publikacji 23-01-2009
Data wycofania 06-05-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 5817:2007 [IDT], ISO 5817:2003/Cor 1:2006 [IDT], EN ISO 5817:2003/AC:2006 [IDT], ISO 5817:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5817:2007 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 5817:2007 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009P