PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja angielska, PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja niemiecka, PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych lub elementów wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych: wyrobów walcowanych na gorąco z gatunków stali nie wyższych niż S690; kształtowników i blach profilowanych na zimno z gatunków stali nierdzewnych nie wyższych niż S700, wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej; kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, znormalizowanych i profilowanych indywidualnie oraz kształtowników zamkniętych spawanych. Niniejsza Norma Europejska może być także stosowana do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków nie wyższych niż S960, pod warunkiem że wykonanie zostanie dostosowane do kryteriów niezawodności i że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe. Wymagania określono niezależnie od rodzaju i kształtu konstrukcji stalowej (np. budynki, mosty, elementy pełnościenne lub kratowe), łącznie z konstrukcjami narażonymi na zmęczenie lub oddziaływania sejsmiczne. Wyspecyfikowano je w odniesieniu do klas wykonania konstrukcji. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiedniej części EN 1993. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów konstrukcyjnych i poszycia z blach zdefiniowanych w EN 1993-1-3. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów stalowych konstrukcji zespolonych zaprojektowanych według odpowiedniej części EN 1994. Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do konstrukcji zaprojektowanych według innych reguł projektowania, pod warunkiem że te warunki wykonania są dla nich odpowiednie oraz, że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących odporności poszycia z blach na przenikanie wody lub powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
Data publikacji 30-08-2012
Data wycofania 04-09-2018
Liczba stron 194
Grupa cenowa XD
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-2:2008+A1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja niemiecka
ICS 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja angielska, PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja niemiecka, PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09P