PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja niemiecka

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych lub elementów wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych:
- wyrobów walcowanych na gorąco z gatunków stali nie wyższych niż S700;
- profilowanych na zimno elementów i blach z gatunków stali nie wyższych niż S700 (nie objętych zakresem prEN 1090-4);
- wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej;
- kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, znormalizowanych i profilowanych indywidualnie oraz kształtowników zamkniętych spawanych.
Wymagania prEN 1090-4 mają pierwszeństwo wobec odpowiednich wymagań Niniejszej Normy Europejskiej w stosunku do objętych zakresem prEN 1090-4 elementów wytwarzanych z profilowanych na zimno wyrobów oraz kształtowników zamkniętych.
Niniejsza Norma Europejska może być także stosowana do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków nie wyższych niż S960, pod warunkiem że wykonanie zostanie dostosowane do kryteriów niezawodności i że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.
Wymagania określono w większości niezależnie od rodzaju i kształtu konstrukcji stalowej (np. budynki, mosty, elementy pełnościenne lub kratowe), łącznie z konstrukcjami narażonymi na zmęczenie lub oddziaływania sejsmiczne. Pewne wymagania wyspecyfikowano w odniesieniu do klas wykonania konstrukcji.

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiedniej części EN 1993. Przyjmuje się, że projektowane zgodnie z EN 1993-5 grodzice pale i mikropale są wykonywane odpowiednio według EN 12063, EN 12699 lub EN 14199. Niniejszą Normę Europejską stosuje się tylko przy wykonywaniu przegród, stężeń i połączeń.

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów stalowych konstrukcji zespolonych stalowo betonowych projektowanych według odpowiedniej części EN 1994.
Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do konstrukcji zaprojektowanych według innych reguł projektowania, pod warunkiem że te warunki wykonania są dla nich odpowiednie oraz, że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.
Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dotyczące spawania stali zbrojeniowej do konstrukcyjnej, ale nie obejmuje wymagań dotyczących jej stosowania do zbrojenia betonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja niemiecka
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
Data publikacji 20-09-2018
Liczba stron 212
Grupa cenowa XE
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 - wersja polska, PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja polska
ICS 91.080.13