PN-EN 1090-3:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1090-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania aluminiowych konstrukcji i elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych: a) walcowanych blach i taśm; b) kształtowników wyciskanych; c) prętów i rur ciągnionych na zimno; d) odkuwek; e) odlewów; UWAGA 1 Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych należy interpretować zgodnie z EN 1090-1. Podane wymagania nie są uzależnione od typu ani kształtu konstrukcji aluminiowej i odnoszą się zarówno do konstrukcji obciążonych przeważająco statycznie, jak i konstrukcji narażonych na zmęczenie. Wymagania określono w zależności od klas wykonania, które są powiązane z klasami konsekwencji zniszczenia UWAGA 2 Klasy konsekwencji zniszczenia zdefiniowano w EN 1990. UWAGA 3 Zalecenia dotyczące ustalania klasy wykonania w zależności od klasy konsekwencji zniszczenia podano w EN 1999-1-1. Niniejsza Norma Europejska obejmuje elementy wykonywane z wyrobów konstrukcyjnych o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm oraz elementy spawane o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiednich części EN 1999. Jeśli Niniejszą Normę stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według innych reguł lub zaprojektowanych ze stopów i odmian nie ujętych w EN 1999, to parametry niezawodności konstrukcji należy odpowiednio dostosować. W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące przygotowania powierzchni, a w załączniku informacyjnym podano wytyczne dotyczące systemów ochrony przed korozją. Niniejsza Norma Europejska stwarza możliwość doboru wymagań opcjonalnych do specyfiki obiektu. Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do tymczasowych konstrukcji aluminiowych

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1090-3:2008 - wersja polska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych
Data publikacji 25-02-2013
Data wycofania 17-05-2019
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-3:2008 [IDT]
ICS 77.150.10, 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN 1090-3:2019-05 - wersja angielska