PN-EN 1090-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wykonania aluminiowych konstrukcji i elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z następujących wyrobów:
a) walcowanych blach, taśm i blach;
b) kształtowników wyciskanych;
c) drutów, prętów i rur ciągnionych na zimno;
d) odkuwek;
e) odlewów.
UWAGA 1 Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych należy interpretować zgodnie z EN 1090-1.
Podane wymagania nie są uzależnione od typu ani kształtu konstrukcji aluminiowej i odnoszą się zarówno do konstrukcji obciążonych przeważająco statycznie, jak i konstrukcji narażonych na zmęczenie. Wymagania określono w zależności od klas wykonania, które są powiązane z klasami konsekwencji zniszczenia.
UWAGA 2 Klasy konsekwencji zniszczenia zdefiniowano w EN 1990.
UWAGA 3 Zalecenia dotyczące ustalania klasy wykonania w zależności od klasy konsekwencji zniszczenia podano w EN 1999-1-1.
Niniejszy dokument obejmuje elementy wykonywane z wyrobów konstrukcyjnych o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm oraz elementy spawane o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm.
Wymagania dotyczące elementów wykonywanych z profilowanych na zimno blach objętych zakresem EN 1090-5 mają pierwszeństwo w stosunku do odpowiednich wymagań podanych w niniejszej normie.
Niniejszy dokument stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiednich części EN 1999. Jeśli niniejszy dokument stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według innych reguł lub zaprojektowanych ze stopów i odmian nie ujętych w EN 1999, to parametry niezawodności konstrukcji należy odpowiednio dostosować.
W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące przygotowania powierzchni, a w załączniku informacyjnym podano wytyczne dotyczące systemów ochrony przed korozją.
Niniejszy dokument stwarza możliwość doboru wymagań opcjonalnych do specyfiki obiektu.
Niniejszy dokument ma również zastosowanie do tymczasowych konstrukcji aluminiowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1090-3:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 129
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1090-3:2008 - wersja polska, PN-EN 1090-3:2008 - wersja angielska, PN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07 - wersja angielska
ICS 91.080.17, 91.080.13