PN-EN 1090-5:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 5: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji oraz wykonywania tj. produkcji i montażu kształtowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych z blach profilowanych (np. na poszycia dachów, ścian, stropów i sufitów). Obejmuje ona elementy klasy konstrukcyjnej I i II według EN 1999-1-4 stosowane w konstrukcjach przenoszących obciążenia przeważająco statyczne.
Jako elementy konstrukcyjne traktuje się w normie profilowane na zimno blachy trapezowe faliste i panwiowe oraz kasety (rysunek 1).Ujęto w normie również blachy perforowane i mikro-profilowane.
Kształtowniki spawane nie są ujęte w niniejszej normie i są przedmiotem EN-1090-3, z wyjątkiem spoin uszczelniających w strefach małych naprężeń .
Niniejsza norma obejmuje również elementy konstrukcji dystansowych pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym lub górnym i dolnym poszyciem oraz konstrukcji wsporczych dachów ścian i sufitów z blach profilowanych na zimno oraz ich połączenia i przyłącza przenoszące obciążenia.
Razem z EN-1090-4 norma uwzględnia także elementy konstrukcyjne aluminiowe współpracujące ze stalowymi np. kasety stalowe usztywnione poszyciem aluminiowym. Nie obejmuje jednak elementów konstrukcji wykorzystujących współpracę różnych materiałów jak płyty warstwowe i płyty zespolone.
UWAGA Przykładowe konstrukcje, które obejmuje niniejsza norma:
- jedno i wielo-warstwowe dachy, w których nośna konstrukcja ( poszycie dolne), jak również pokrycie dachu (poszycie górne), albo oba poszycia składają się z elementów konstrukcyjnych;
- jedno i wielo-warstwowe ściany, w których nośna konstrukcja (wewnętrzne poszycie), jak również obudowa ściany (zewnętrzne poszycie), albo oba poszycia składają się z elementów konstrukcyjnych;
- sufity podwieszane stosowane jako wewnętrzna obudowa.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1090-5:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 5: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-5:2017 [IDT]
ICS 91.080.17, 91.080.13