PN-EN 1090-4:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania, tj. wytwarzania i montażu, profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych i poszycia, a także konstrukcji dachów, sufitów, stropów, ścian oraz obudowy – z profilowanych na zimno kształtowników i blach.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiednich części
EN 1993.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów konstrukcyjnych i poszycia, zaprojektowanych według EN 1993-1-3.

Niniejszą Normę Europejską można stosować do konstrukcji zaprojektowanych według innych niż przywołane reguł projektowania, jeśli warunki wykonania odpowiadają tym regułom i jeśli określono wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.
W niniejszej Normie Europejskiej określono również wymagania dotyczące wykonania, tj. wytwarzania
i montażu konstrukcji z profilowanych na zimno blach – do dachów, sufitów, stropów i ścian – narażonych, oprócz obciążeń przeważająco statycznych, na obciążenia sejsmiczne, które powinny być odpowiednio udokumentowane.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono poszycia konstrukcji klas konstrukcyjnych I i II według EN 1993-1-3.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono elementy konstrukcyjne wszystkich klas konstrukcyjnych według EN 1993-1-3.
Pod pojęciem poszycia konstrukcyjnego należy rozumieć:
- profilowaną blachę, jak np. blachę trapezową lub sinusoidalną, albo kasety (Rysunek 1).
Pod pojęciem elementów konstrukcyjnych należy rozumieć:
- elementy prętowe (o liniowo wyprofilowanych przekrojach), wytwarzane przez profilowanie na zimno (Rysunek 2);
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono także:
- niespawane kształtowniki złożone (Rysunek 2b i 2c);
- profilowane na zimno kształtowniki zamknięte ze szwem, które nie zostały ujęte w EN 10219-1;
- elementy i blachy perforowane oraz z mikroprzetłoczeniami;
UWAGA 1 Postanowienia dotyczące wykonania elementów złożonych spawanych podano w EN 1090-2.
W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się również do elementów dystansowych między zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz między górnymi i dolnymi warstwami poszycia dachów, ścian i sufitów, wykonywanych z blach profilowanych na zimno, oraz połączeń i przyłączeń wymienionych elementów – w przypadku, gdy
w projekcie uwzględniono ich współpracę przy przenoszeniu obciążeń.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje stalowe profilowane poszycia konstrukcyjne stosowane jako deskowanie dla stropów zespolonych, z uwzględnieniem faz montażu i wylewaniu betonu.
W niniejszej normie nie zostały ujęte elementy konstrukcji zespolonych, których nośność jest uwarunkowana interakcją różnorodnych materiałów, jak np. płyty warstwowe i stropy zespolone.
W niniejszej Normie Europejskiej nie odniesiono się do niezbędnych analiz ani do reguł wymiarowania i wykonawstwa: izolacji termicznej, ochrony przeciwwilgociowej, ochrony przed hałasem oraz ochrony przeciwpożarowej.
W niniejszej Normie Europejskiej nie podano przepisów dotyczących obudowy dachów i ścian, wykonywanych tradycyjną techniką monterską lub blacharską.
W Załączniku B do niniejszej normy uwzględniono postanowienia, które jeszcze nie zostały włączone do EN 1993-1-3. Podane wytyczne mogą być w przyszłości całkowicie lub częściowo zastąpione przez wytyczne dołączone do EN 1993.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje szczegółowych wymagań dotyczących wodoszczelności lub przepuszczalności powietrza, ani termicznych aspektów poszycia.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1090-4:2018-09 - wersja polska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian
Data publikacji 17-11-2021
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-4:2018 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.17, 91.080.13