PN-ISO 9002:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2001 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące systemu jakości w przypadku, gdy umowa pomiędzy dwiema stronami wymaga od dostawcy wykazania zdolności do sterowania procesami w taki sposób, aby możliwe było przyjęcie dostarczanych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9002:1996 - wersja polska
Tytuł Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie
Data publikacji 05-03-1996
Data wycofania 11-09-2001
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 9002:1994 [IDT], EN ISO 9002:1994/AC:1997 [IDT], EN ISO 9002:1994 [IDT]
Zastępuje PN-EN 29002:1993 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2001 - wersja polska