PN-EN 1090-4:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące wykonywania (produkcji i montażu) kształtowanych na zimno stalowych elementów i poszyć oraz konstrukcji stosowanych w dachach, sufitach, stropach, ścianach i innych pokryciach.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych zgodnie z odpowiednią częścią EN 1993.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów konstrukcyjnych i poszycia projektowanych zgodnie z EN-1993-1-3.
Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do konstrukcji zaprojektowanych według innych reguł, gdy podane w niej warunki wykonania są dla nich odpowiednie i wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe zostaną wyspecyfikowane.
Niniejsza Norma Europejska zawiera również wymagania dotyczące dokumentacji i wykonywania (produkcji i montażu) konstrukcji z profilowanego na zimno poszycia dla dachów, sufitów, stropów i ścian, przy obciążeniu przeważająco statycznym lub sejsmicznym.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje poszycia klasy I i II według EN 1993-1-3. Poszycia klasy III patrz EN 14782.
Termin poszycie odnosi się tutaj do:
- blach profilowanych trapezowych, falistych i kaset (Rysunek 1).
Termin elementy konstrukcyjne odnosi się tutaj do:
- kształtowników o liniowo profilowanym na zimno przekroju (Rysunek 2).
Niniejsza Norma Europejska obejmuje również:
- nie spawane kształtowniki złożone (Rysunek 2b i 2c);
- kształtowane na zimno i także spawane wzdłużnie kształtowniki rurowe, nieujęte w EN 10219-1;
- perforowane punktowo i mikro perforowane blachy i elementy poszycia.
UWAGA 1 Postanowienia dotyczące wykonywania kształtowników spawanych, które nie są objęte niniejszą normą podano w EN 1090-2.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje również konstrukcje dystansowe pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym lub górnym i dolnym poszyciem dachów, ścian i sufitów z profilowanych na zimno blach, także z połączeniami i przyłączami odpowiednimi do przekazywanych obciążeń.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje profilowane poszycia stalowe do stropów zespolonych, np. w fazach montażu i betonowania.
Nie obejmuje jednak elementów konstrukcji zespolonych wykorzystujących współpracę różnych materiałów jak płyty warstwowe i płyty zespolone.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera reguł obliczeń, wymiarowania i wykonywania izolacji termicznych, ochrony przed wilgocią, hałasem lub ogniem.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera postanowień dotyczących wykonywania pokryć dachowych i ściennych tradycyjnymi metodami lutowania i blacharstwa.
Załącznik B niniejszej normy zawiera postanowienia, które nie są jeszcze uwzględnione w EN 1993-1-3. Wytyczne z tego załącznika będą mogły być w przyszłości zastąpione całkowicie lub częściowo przez wytyczne dodane do EN 1993.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje szczegółowych wymagań dotyczących wodoszczelności, przepuszczalności powietrza lub właściwości termicznych poszycia.
UWAGA 2 Przykładowe konstrukcje, które obejmuje niniejsza norma:
- jedno- i wielo-warstwowe dachy, w których nośne poszycie dolne lub górne, albo oba poszycia składają się z kształtowanych na zimno elementów konstrukcyjnych i poszycia;
- jedno- i wielo-warstwowe ściany, w których nośne poszycie wewnętrzne lub zewnętrzne, albo oba poszycia składają się z kształtowanych na zimno elementów konstrukcyjnych i poszycia, lub
- kratownice z kształtowników profilowanych na zimno.
UWAGA 3 Konstrukcje mogą zawierać zestawy elementów konstrukcyjnych i poszyć wykonanych ze stali według EN 1090-4, lub z aluminium według EN 1090-5.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1090-4:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-4:2018 [IDT]
ICS 91.080.13