PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania stalowych konstrukcji budowlanych jako całych ustrojów lub jako elementów konstrukcyjnych, wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych:
— wyrobów walcowanych na gorąco ze stali gatunków nie wyższych niż S700;
— profilowanych na zimno kształtowników i blach ze stali gatunków nie wyższych niż S700 (chyba
że w EN 1090-4 przewidziano inaczej);
— wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-
ferrytycznej i ferrytycznej;
— kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, w tym standardowych
kształtowników rurowych oraz projektowanych indywidualnie kształtowników złożonych
spawanych.
W przypadku elementów produkowanych z wyrobów profilowanych na zimno, które są przedmiotem
EN 1090-4, podane tam wymagania mają pierwszeństwo przed wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejszą Normę Europejska można także stosować do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków wyższych, z S960 włącznie, o ile warunki wykonania zostaną dostosowane do kryteriów niezawodności i zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.
Podane wymagania przeważnie są niezależne od rodzaju i formy konstrukcji stalowej; obejmują w szczególności konstrukcje budynków, mostów, elementy pełnościenne i kratowe, w tym konstrukcje narażone na zmęczenie lub oddziaływania sejsmiczne. Niektóre wymagania zróżnicowano w zależności od klasy wykonania.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiedniej części
EN 1993. Zaprojektowane według EN 1993-5 ścianki szczelne, pale wbijane i mikropale zasadniczo wykonuje się odpowiednio według EN 12063, EN 12699 i EN 14199, natomiast niniejszą Normę Europejską stosuje się tylko przy wykonywaniu belkowań, stężeń i połączeń.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów stalowych konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, zaprojektowanych według odpowiedniej części EN 1994.
Niniejszą Normę Europejska można stosować do konstrukcji zaprojektowanych według innych niż przywołane reguł projektowania, jeśli warunki wykonania odpowiadają tym regułom i określono wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.
W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące spawanych połączeń zbrojenia ze stalą konstrukcyjną, natomiast nie zamieszczono wymagań dotyczących stali zbrojeniowej w konstrukcjach betonowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1090-2:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 206
Grupa cenowa XD
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja polska, PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 - wersja polska
ICS 91.080.13