PN-Z-04036-3:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Oznaczanie nitrobenzenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej

Zakres

Oznaczanie polega na adsorpcji nitrobenzenu z powietrza na Chromosorbie 102, desorpcji benzenu (lub toluenu) i analizie ekstraktu metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par nitrobenzenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) w próbkach pobieranych przez 30 minut. Najmniejsza ilość nitrobenzenu, jaką można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza wynosi 0,1 ug w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04036-3:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Oznaczanie nitrobenzenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20