PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

W niniejszej części ISO 9606 zdefiniowano wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do spawania stali.
Zawiera ona zasady techniczne dotyczące systematycznego egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i upoważnia do jednoznacznego akceptowania tego rodzaju kwalifikacji niezależnie od typu wyrobu, miejsca i egzaminatora lub jednostki egzaminującej.
Podczas egzaminowania spawacza kładzie się nacisk na zdolności spawacza do takiego ręcznego manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem spawalniczym, aby wykonać spoinę o akceptowanej jakości.
Procesy spawania według niniejszej części ISO 9606 obejmują tylko takie procesy spawania, które uznane są za procesy ręcznego lub częściowo zmechanizowanego spawania. Nie obejmują zatem procesów spawania w pełni zmechanizowanego i automatycznego.
UWAGA Dla tego rodzaju procesów, patrz ISO 14732.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe ISO 9606-1:2012/Cor.2:2013 dotyczy tylko wersji francuskiej
Numer PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale
Data publikacji 30-10-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9606-1:2017 [IDT], ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012 [IDT], ISO 9606-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU, 2014/29/EU
Zastępuje PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polska, PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemiecka
ICS 03.100.30, 25.160.10