PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono, jak wstępna instrukcja technologiczna spawania jest kwalifikowana przez badania technologii spawania.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania podczas produkcji, naprawy lub modernizacji.
W niniejszym dokumencie określono warunki realizacji badań technologii spawania i zakresu kwalifikacji technologii spawania dla wszystkich praktycznych operacji spawania w zakresie określonych zmiennych.
Głównym celem kwalifikacji technologii spawania jest wykazanie właściwości mechanicznych konstrukcji spawanej.
Podano dwa poziomy prób technologii spawania w celu umożliwienia ich stosowania w szerokim zakresie produkcji spawalniczej. Są one oznaczone numerami 1 i 2. Na poziomie 2, obszar badań jest większy i zakresy kwalifikowania są bardziej restrykcyjne niż w przypadku poziomu 1.
Badania technologii przeprowadzone na poziomie 2 automatycznie kwalifikują dla wymagań poziomu 1, ale nie odwrotnie.
Kiedy nie określono poziomu kwalifikowania w standardowej umowie lub normie, stosuje się wszystkie wymagania dla poziomu 2.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania łukowego i gazowego stali dla wszystkich rodzajów wyrobów oraz do spawania łukowego niklu i stopów niklu dla wszystkich rodzajów wyrobów.
Spawanie łukowe i gazowe są ujęte w następujących procesach zgodnie z normą ISO 4063:2011.
111 - ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (spawanie łukowe elektrodą otuloną);
114 - spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym;
12 - spawanie łukiem krytym;
13 - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu;
14 - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu;
15 - spawanie plazmowe;
311 - spawanie acetylenowo-tlenowe.
Zasady niniejszej normy mogą być stosowane do innych procesów spawania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
Data publikacji 08-08-2017
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-1:2017 [IDT], ISO 15614-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 15614-1:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 - wersja polska
ICS 25.160.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12E