PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Zakres

Zaktualizowano tytuły części: 3, 4, 6, 7, 10 i 13. Usunięto Część 9. Do wykazu części dodano Część 14. Dodano załączniki ZB i ZC w celu powiązania z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE 97/23/WE oraz 2009/105/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
Data publikacji 17-04-2012
Data wycofania 23-04-2021
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 [IDT], ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU, 2014/29/EU
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja polska