PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Zakres

Wprowadzono następujące zmiany: zmieniono DS na DIN (Przedmowa); usunięto zapisy dotyczące EN 499 i EN 25817 w Rozdziale 2; zmieniono zapisy w powołaniach normatywnych; poprawiono Rysunek 3 (wymiar szerokości "b" zastąpiono przez "a"); zmieniono EN 25817 na EN ISO 5817 oraz treść Uwagi w Rozdziale 7.5; dodano nowe zdanie przed UWAGĄ w Rozdziale 8.3.1; zmieniono zapis w Tablicy 3, kolumna 2, wiersz 11; usunięto sześciokrotnie EN 439 i wprowadzono sześciokrotnie ISO 14175 w Rozdziałach 8.5.2.1, 8.5.3.1 i 8.5.4.2; zmieniono zapisy w Rozdziale 8.5.4.2

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
Data publikacji 23-08-2010
Data wycofania 23-04-2021
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 [IDT], ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU, 2014/29/EU
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja polska