PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

W niniejszej części ISO 9606 zdefiniowano wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do spawania stali.
Zawiera ona zasady techniczne dotyczące systematycznego egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i upoważnia do jednoznacznego akceptowania tego rodzaju kwalifikacji niezależnie od typu wyrobu, miejsca i egzaminatora lub jednostki egzaminującej.
Podczas egzaminowania spawacza kładzie się nacisk na zdolności spawacza do takiego ręcznego manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem spawalniczym, aby wykonać spoinę o akceptowanej jakości.
Procesy spawania według niniejszej części ISO 9606 obejmują tylko takie procesy spawania, które uznane są za procesy ręcznego lub częściowo zmechanizowanego spawania. Nie obejmują zatem procesów spawania w pełni zmechanizowanego i automatycznego.
UWAGA Dla tego rodzaju procesów, patrz ISO 14732

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polska
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale
Data publikacji 09-01-2015
Data wycofania 30-10-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9606-1:2013 [IDT], ISO 9606-1:2012 [IDT], ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 287-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 287-1:2011 - wersja niemiecka
ICS 03.100.30, 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska, PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polska