PN-EN ISO 22081:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zasady definiowania i interpretacji ogólnych specyfikacji geometrycznych
i ogólnych specyfikacji wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych zdefiniowanych zgodnie z ISO 8015:2011, 5.12.
Specyfikacje ogólne zdefiniowane w innych normach oraz powiązania z tymi normami nie są objęte niniejszym dokumentem.
Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych (liniowych lub kątowych) zdefiniowane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do elementów integralnych (w tym elementów wymiarowalnych).
Specyfikacje te nie mają zastosowania do elementów pochodnych lub linii integralnych (patrz ISO 17450-1, w której podano definicje elementów integralnych i elementów pochodnych).
Wymiary inne niż wymiary liniowe albo kątowe zewnętrzne lub wewnętrzne (patrz ISO 14405-2) nie są objęte niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 22081:2021-07/Ap1:2022-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 22081:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych
Data publikacji 14-07-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 22081:2021 [IDT], ISO 22081:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 22768-2:1999 - wersja polska
ICS 17.040.40
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 22081:2021-07/Ap1:2022-08E