PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje geometrii wyrobu i tolerancje jakości dla klasyfikacji materiałów nadających się do cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia plazmowego i cięcia laserowego. Stosuje się do cięcia płomieniem od 3 mm do 300 mm, cięcia plazmą od 0,5 mm do 150 mm i do cięcia laserowego od 0,5 mm do 32 mm.
Specyfikacje geometrii wyrobu mają zastosowanie jeśli odniesienie do niniejszego dokumentu jest na rysunkach lub w stosownych dokumentach, np. w warunkach dostawy. Jeżeli niniejszy dokument ma być również stosowany, na zasadzie wyjątku, do elementów, które produkowane są przez zastosowanie innych procesów cięcia, to należy to uzgodnić oddzielnie.
Wad płaskości nie ujęto w niniejszym dokumencie. Odniesieniem są aktualne normy dla zastosowanych materiałów.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9013:2017 [IDT], ISO 9013:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9013:2008 - wersja polska
ICS 25.160.10, 17.040.40