PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje geometrii wyrobu i tolerancje jakości dotyczące klasyfikacji cięcia termicznego dla materiałów odpowiednich do cięcia tlenowego, cięcia plazmowego i cięcia laserowego. Dokument ma zastosowanie do cięcia tlenowego od 3 mm do 300 mm, cięcia plazmowego od 0,5 mm do 150 mm i cięcia laserowego od 0,5 mm do 32 mm. Specyfikacje geometrii wyrobu mają zastosowanie, jeżeli odniesienie do niniejszego dokumentu jest podane na rysunkach lub w odpowiednich dokumentach, np. w warunkach dostawy. Jeżeli niniejszy dokument miałby być również stosowany, w drodze wyjątku, wobec elementów, które produkowane są z zastosowaniem innych procesów cięcia, należałoby to uzgodnić oddzielnie. W niniejszym dokumencie nie ujęto wad płaskości. Powołania dotyczą aktualnych norm dla zastosowanych materiałów.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9013:2017 [IDT], ISO 9013:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9013:2008 - wersja polska
ICS 25.160.10, 17.040.40