PN-EN ISO 9013:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości

Zakres

Określono materiały podlegające cięciu tlenowemu, cięciu plazmowemu i cięciu laserowemu. Ma zastosowanie do cięcia tlenowego materiałów o grubości od 3 mm do 300 mm, cięcia plazmowego materiałów o grubości od 1 mm do 150 mm i cięcia laserowego materiałów o grubości od 0,5 mm do 40 mm. Podano specyfikację geometrii wyrobu oraz określono poziomy jakości cięcia

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9013:2008 - wersja polska
Tytuł Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości
Data publikacji 29-02-2008
Data wycofania 07-04-2017
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9013:2002 [IDT], EN ISO 9013:2002/A1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9013:2003 - wersja angielska, PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 17.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska