PN-EN 10027-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10027-2:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Systemy oznaczania stali -- System cyfrowy

Zakres

Ustalono europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i oznaczenia cyfrowe stali. Opracowany system cyfrowy jest ograniczony do stali, chociaż można go rozszerzyć także na inne materiały przemysłowe. Numery stali tego systemu mają stałą liczbę cyfr, co ułatwia przetwarzanie danych w porównaniu ze znakami stali. Ustalono zasady budowy numerów stali oraz organizacji ich rejestrowania, ustalania i rozpowszechniania. Nadano dwucyfrowe numery grupom stali, zgodnie z klasyfikacją stali. Załączono formularze służące do wystąpienia o ustalenie numeru dla gatunków, dla których głównym kryterium wyróżnienia jest skład chemiczny lub własności mechaniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10027-2:1994 - wersja polska
Tytuł Systemy oznaczania stali -- System cyfrowy
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 21-07-2015
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10027-2:1992 [IDT]
ICS 77.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 10027-2:2015-07 - wersja angielska, PN-EN 10027-2:2015-07 - wersja polska