PN-EN 10027-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10027-1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali

Zakres

Ustalono zasady oznaczania stali za pomocą symboli literowych i cyfrowych, wskazujących na zastosowanie i główne cechy stali, np. własności mechaniczne, własności fizyczne, skład chemiczny, co pozwala w prosty sposób identyfikować poszczególne gatunki stali. Określono stosowanie dla stali wyszczególnionych w Normach Europejskich (EN), Specyfikacjach Technicznych (TS), Raportach Technicznych (TR) i normach krajowych państw członków CEN. Zasady te można również stosować do stali nie ujętych w normach

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10027-1:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali
Data publikacji 07-03-2007
Data wycofania 19-12-2016
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10027-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10027-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 10027-1:2005 - wersja niemiecka
ICS 77.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 10027-1:2016-12 - wersja angielska