PN-EN 10027-1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono zasady oznaczania stali za pomocą symboli literowych i cyfrowych, wskazujących na zastosowanie i główne cechy stali, np. własności mechaniczne, własności fizyczne i skład chemiczny stali, co pozwala w prosty sposób identyfikować poszczególne gatunki stali.
UWAGA – Oznaczenia objęte niniejszą Normą Europejską nazywane są w języku angielskim „steel names”; w języku francuskim „designation symbolique”; w języku niemieckim „Kurznamen”.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy stali wyszczególnionych w Normach Europejskich (EN), Specyfikacjach Technicznych (TS), Raportach Technicznych (TR) i normach krajowych państw członków CEN.
Powyższe zasady można również stosować do stali nieznormalizowanych.
System cyfrowy oznaczania stali pozwalający nadać numery gatunkom stali podano w EN 10027-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10027-1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali
Data publikacji 19-12-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10027-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10027-1:2007 - wersja polska
ICS 77.080.20