PN-EN 10025-2:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-2:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich, wyrobów płaskich i półwyrobów przeznaczonych do dalszego przetwarzania na wyroby długie i wyroby płaskie ze stali konstrukcyjnych niestopowych. Nie dotyczy kształtowników zamkniętych i rur

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-2:2007 - wersja polska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Data publikacji 14-03-2007
Data wycofania 05-11-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-2:2005 - wersja angielska, PN-EN 10025-2:2005 - wersja niemiecka
ICS 77.140.50, 77.140.10, 77.140.45
Zastąpiona przez PN-EN 10025-2:2019-11 - wersja polska, PN-EN 10025-2:2019-11 - wersja angielska