PN-EN 10027-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10027-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali

Zakres

Ustalono zasady oznaczania stali za pomocą symboli literowych i cyfrowych, wskazujących na zastosowanie i główne własności stali, np. mechaniczne, fizyczne, chemiczne, jak również pozwalających w uproszczony sposób identyfikować poszczególne gatunki stali. Podane zasady dotyczą stali ujętych w normach europejskich (EN), specyfikacjach technicznych (TS), raportach technicznych (TR) i normach krajów członkowskich CEN. Można je również stosować do stali nie ujętych w normach

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10027-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali
Data publikacji 15-10-2005
Data wycofania 07-03-2007
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10027-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10027-1:1994 - wersja polska
ICS 77.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 10027-1:2007 - wersja polska