PN-EN 1870-4:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19085-13:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Zakres

W niniejszej normie określono istotne zagrożenia, sytuacje niebezpieczne i zdarzenia wymienione w Rozdziale 4, które odnoszą się do stacjonarnych pilarek wielopiłowych, zwanych dalej "obrabiarkami", przeznaczonych do cięcia drewna litego, płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i również tych materiałów, jeśli są one pokryte masą plastyczną na krawędziach i / lub pokrytych laminatami z tworzyw sztucznych / stopu metali lekkich, gdy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta w tym dające się przewidzieć niewłaściwe użycie, patrz również 6.3. Postanowienia niniejszej normy nie dotyczą obrabiarek z pionowym walcem posuwowym lub pionowym podajnikiem łańcuchowym lub obrabiarek zaprojektowanych do pryzmowania kłód. W niniejszej normie nie ujęto zagrożeń związanych z połączeniem pojedyńczych obrabiarek z żadnym innym urządzeniem jako część linii. Niniejsza norma nie ma zastosowania do urządzeń, które są produkowane przed dniem opublikowania normy jako EN. UWAGA Obrabiarki objęte niniejszym dokumentem są wymienione w pkt 1.3 dyrektywy maszynowej

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1870-4:2012 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem
Data publikacji 24-05-2012
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN 1870-4:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1870-4+A1:2009 - wersja angielska
ICS 79.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19085-13:2020-10 - wersja angielska