PN-EN ISO 19085-13:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 13: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i środki bezpieczeństwa dla stacjonarnych pilarek wielopiłowych do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, zwanych dalej "obrabiarkami", zaprojektowanych do cięcia litego drewna i materiałów o właściwościach fizycznych podobnych do drewna.
Podaje wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia wymienione w Rozdziale 4 gdy są one używane, regulowane i konserwowane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami przewidzianymi przez producenta, lub w sposób niewłaściwy dający się racjonalnie przewidzieć. Wzięto pod uwagę również fazy transportu, montażu, demontażu, wyłączenia i złomowania.
UWAGA Dla istniejących, lecz nieznaczących zagrożeń, np. ostre krawędzie ramy obrabiarki, patrz ISO 12100:2010.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy specyficznych zagrożeń związanych z połączeniem pojedynczych maszyn z dowolną inną maszyną w ramach linii.
Nie dotyczy maszyn:
- ze wszystkimi wrzecionami piły zamontowanymi poniżej wspornika/poziomu przedmiotu obrabianego;
- przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
- wyprodukowane przed jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19085-13:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 13: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem
Data publikacji 29-10-2020
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN ISO 19085-13:2020 [IDT], ISO 19085-13:2020 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1870-4:2012 - wersja polska, PN-EN 1870-4:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 1870-4:2012 - wersja angielska
ICS 13.110, 79.120.10