PN-EN 10027-1:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10027-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy oznaczania stali -- Znaki stali, symbole główne

Zakres

Ustalono europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i oznaczenia cyfrowe stali. Znaki składają się z symboli głównych i dodatkowych. Symbole główne ustalono wg zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych stali (znak grupy1) lub wg składu chemicznego stali (znak grupy2). Symbole dodatkowe charakteryzują dodatkowe cechy stali lub wyrobów hutniczych jak przydatność do pracy w wysokich lub niskich temperaturach, jakość powierzchni, warunki obróbki cieplnej itp. Symbole dodatkowe należy stosować do uzupełnienia symboli głównych jeżeli te ostatnie nie wystarczają do identyfikacji gatunku stali lub wyrobu stalowego. Podano przykłady znaków stali, które zostaną w przyszłości wdrożone do norm europejskich

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10027-1:1994 - wersja polska
Tytuł Systemy oznaczania stali -- Znaki stali, symbole główne
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 15-10-2005
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10027-1:1992 [IDT]
ICS 77.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 10027-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 10027-1:2005 - wersja niemiecka