PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

W niniejszej części ISO 9606 określono wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy stali. Podano zestaw warunków technicznych egzaminu spawacza, co umożliwia jednolitą akceptację umiejętności spawacza niezależnie od rodzaju wyrobu, lokalizacji i egzaminatora lub jednostki egzaminującej. Położono nacisk przy kwalifikowaniu spawaczy na umiejętność manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem, która prowadzi do wykonania złącza spawanego o akceptowanej jakości. W niniejszej części ISO 9606 opisano warunki odnoszące się do metod spawania uznanych za procesy ręczne i częściowo zmechanizowane. Nie objęto procesów w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych. UWAGA Te procesy podano w ISO 14732
<