PN-EN 115-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy nowych schodów ruchomych i chodników ruchomych (paletowych lub pasowych), które zdefiniowano w Rozdziale 3. W niniejszej Normie Europejskiej podano wszystkie zagrożenia, sytuacje zagrożeń i zdarzenia dotyczące schodów ruchomych i chodników ruchomych, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem jak również w warunkach niewłaściwego użytkowania, które wytwórca może przewidzieć (patrz Rozdział 4). Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do schodów ruchomych i chodników ruchomych, które były wyprodukowane przed datą jej publikacji. Niemniej jednak zaleca się, aby istniejące urządzenia były dostosowywane do wymagań niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 115-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie
Data publikacji 09-10-2017
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 115-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 115-1+A1:2010 - wersja angielska
ICS 91.140.90