PN-EN 15967:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15967:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania, która jest przeznaczona do wykonania pomiarów ciśnienia wybuchu i maksymalnego ciśnienia wybuchu, szybkości narastania ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu nieruchomej mieszaniny gaz palny/powietrze/gaz obojętny w zamkniętej objętości w temperaturze i przy ciśnieniu otoczenia. W niniejszej Normie Europejskiej termin "gaz" obejmuje pary, ale nie mgły. W niniejszej Normie Europejskiej nie rozpatruje się zjawisk detonacji i rozkładu. Ciśnienia i szybkości narastania ciśnienia wybuchu mierzone według procedur określonych w niniejszej Normie Europejskiej nie mają zastosowania do osłon ognioszczelnych, to jest do obudów przeznaczonych do wytrzymywania wewnętrznego wybuchu, bez przeniesienia go do otaczającej atmosfery wybuchowej, nie można ich również odnosić do jakiejkolwiek innej zamkniętej objętości, której geometria wewnętrzna może powodować spiętrzenie ciśnienia. Nawet w obudowie o stosunkowo prostej geometrii rozmieszczenie elementów wewnętrznych może prowadzić do znacznie wyższych szybkości narastania ciśnienia wybuchu niż te, które są mierzone z zastosowaniem niniejszej Normy Europejskiej. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do projektowania i badania osłon ognioszczelnych zgodnie z EN 13463-6 (dla urządzeń nieelektrycznych) oraz EN 60079-1 (dla urządzeń elektrycznych)

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15967:2011 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par
Data publikacji 06-02-2013
Data wycofania 24-06-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 15967:2011 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 13673-2:2006 - wersja polska, PN-EN 13673-1:2005 - wersja polska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 15967:2022-06 - wersja angielska