PN-EN 81-71+A1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-71:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

Zakres

Podano dodatkowe i różniące się wymagania w stosunku do PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2, mające zastosowanie do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dźwigów i dostępności dźwigów, które to wymagania mogą być wykorzystane w celu uodpornienia na wandalizm. We wszystkich pozostałych obszarach dźwigi takie są projektowane zgodnie z PN-EN 81-1, łącznie ze Zmianą A2 lub PN-EN 81-2, łącznie ze Zmianą A2. Uwzględniono istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia dotyczące dźwigów, które mogą być przedmiotem wandalizmu (wyszczególnionych w Rozdziale 4) podczas użytkowania w warunkach przewidzianych przez instalującego. Nie obejmuje zabezpieczenia budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-71+A1:2007 - wersja polska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm
Data publikacji 03-04-2007
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-71:2005+A1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-71:2005 - wersja angielska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-71:2018-07 - wersja angielska