PN-EN 61310-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące elementów sterowniczych, uruchamianych ręką lub przez inne części ciała człowieka, w interfejsie człowiek-maszyna. Przedstawiono wymagania dotyczące: - znormalizowanego kierunku ruchu elementów sterowniczych; - usytuowania elementu sterowniczego względem innych elementów sterowniczych; - współzależności między działaniem i jego skutkami końcowymi. Opracowana jest na podstawie IEC 60447, ale jest również stosowana do systemów nieelektrycznych, takich jak mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Dotyczy zarówno pojedynczych elementów sterowniczych, jak również grup elementów sterowniczych tworzących część zespołu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61310-3:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych
Data publikacji 06-07-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 61310-3:2008 [IDT], IEC 61310-3:2007 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61310-3:2008 - wersja angielska
ICS 13.110