PN-EN ISO 14031:2014-01 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne projektowania i wykorzystywania oceny efektów działalności środowiskowej (EPE) w organizacji. Normę można stosować w każdej organizacji, niezależnie od rodzaju, wielkości, lokalizacji i złożoności.
W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono poziomów efektów działalności środowiskowej.
Wytyczne zawarte w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być użyte przez organizację jako wsparcie własnego podejścia do (EPE), łącznie z jej zobowiązaniami do spełniania wymagań prawnych i innych wymagań, zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego doskonalenia.
UWAGA Niniejsza Norma Międzynarodowa jest normą ogólną i nie uwzględnia wytycznych dotyczących specyficznych metod oceny lub ważenia różnych typów wpływów w różnych rodzajach sektorów, dziedzin itd. Zależnie od charakteru działań organizacji, często jest konieczne, aby odnieść się do innych źródeł po dodatkowe informacje i wytyczne dotyczące specyficznej dla sektora problematyki, różnych zagadnień tematycznych lub różnych dziedzin nauki.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14031:2014-01 - wersja polska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne
Data publikacji 10-02-2015
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14031:2013 [IDT], ISO 14031:2013 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14031:2002 - wersja polska
ICS 13.020.10