PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14752+A1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy systemów bocznych drzwi wejściowych dla pasażerów we wszystkich nowo projektowanych pojazdach szynowych, takich jak tramwaj, metro, pociągi podmiejskie, pociągi eksploatowane na liniach głównych i liniach dużych prędkości przewożące pasażerów. Wymagania niniejszego dokumentu stosuje się również do istniejących pojazdów, w których prowadzona jest modernizacja wyposażenia dotyczącego drzwi w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe. Niniejszy dokument określa również metody testowania systemów wejściowych. Niniejszy dokument dotyczy systemów wejściowych obsługiwanych ręcznie i z napędem mechanicznym. Do drzwi manualnych nie mają zastosowania rozdziały dotyczące działania z napędem.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
– systemów wejściowych umożliwiających dostęp do wyposażenia, w celu kontroli lub konserwacji i do użytkowania wyłącznie przez załogę;
– drzwi w wagonach towarowych; oraz
– drzwi i otworów przeznaczonych wyłącznie do ewakuacji w warunkach zagrożenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym
Data publikacji 08-04-2020
Data wycofania 07-03-2022
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14752:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14752:2015-04 - wersja polska, PN-EN 14752:2015-04 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 45.140
Zastąpiona przez PN-EN 14752+A1:2022-03 - wersja angielska