PN-EN 13129:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Klimatyzacja w pojazdach szynowych kursujących na liniach głównych -- Parametry komfortu i badania typu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustanowiono parametry komfortu klimatyzacji w przedziałach pasażerskich lub wagonach salonowych pojazdów kolejowych (jedno- lub dwupokładowych). Parametry komfortu odnoszą się również do pomieszczeń zajmowanych przez załogę pociągu. Norma Europejska określa również warunki, wartości wydajności i metody pomiaru parametrów komfortu w przedziałach lub wagonach salonowych. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pojazdów szynowych na głównych liniach. Nie ma zastosowania do pojazdów kolei podmiejskiej, metra, tramwajów oraz autobusów szynowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13129:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Klimatyzacja w pojazdach szynowych kursujących na liniach głównych -- Parametry komfortu i badania typu
Data publikacji 12-10-2016
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13129:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13129-2:2005 - wersja angielska, PN-EN 13129-1:2004 - wersja polska, PN-EN 13129-2:2005 - wersja niemiecka
ICS 45.060.20