PN-EN 13272-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 1: Kolej

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wymagania eksploatacyjne i zalecenia dotyczące systemów oświetlenia elektrycznego wewnątrz pojazdów szynowych w kolejowym transporcie publicznym, we wszystkich warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie nowych jednostek. Zastosowanie niniejszego dokumentu do modernizacji istniejących jednostek jest przedmiotem porozumienia pomiędzy stronami umowy. W niniejszym dokumencie określono także wymagania dotyczące badania i oceny zgodności. Niniejszy dokument nie dotyczy oświetlenia instalowanego w przyrządach pomiarowych i sterowniczych. Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących oświetlenia urządzeń pokładowych, np. ruchomych schodów wejściowych lub wind. Niniejszy dokument nie dotyczy oświetlenia zainstalowanego w celach sygnalizacyjnych, w tym urządzeń ze światłem migającym i światłem dekoracyjnym.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące oświetlenia wnętrza pojazdów kolei miejskiej można znaleźć w EN 13272-2.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące oświetlenia przyrządów kabiny pojazdów kolei można znaleźć w EN 16186-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13272-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 1: Kolej
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13272-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13272:2012 - wersja angielska, PN-EN 13272:2012 - wersja polska
ICS 45.060.01, 91.160.10