PN-EN 13272-2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 2: Kolej miejska

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wymagania eksploatacyjne oraz zalecenia dotyczące systemów oświetlenia elektrycznego wewnątrz miejskich pojazdów szynowych w transporcie publicznym, jak zdefiniowano w Przewodniku 26 CEN-CENELEC tj. metro, tramwaj, kolej lekka oraz systemy kolei lokalnej we wszystkich warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie nowych jednostek. Zastosowanie niniejszego dokumentu do modernizacji istniejących jednostek jest przedmiotem porozumienia pomiędzy stronami umowy. W niniejszym dokumencie określono także wymagania dotyczące badania i oceny zgodności. Niniejszy dokument nie dotyczy oświetlenia instalowanego w przyrządach pomiarowych i sterowniczych. Niniejszy dokument nie dotyczy oświetlenia zainstalowanego w celach sygnalizacyjnych, w tym urządzeń ze światłem migającym i światłem dekoracyjnym.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące oświetlenia wnętrza pojazdów kolei można znaleźć w EN 13272-1.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące oświetlenia przyrządów kabiny pojazdów kolei można znaleźć w EN 16186-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13272-2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 2: Kolej miejska
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13272-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13272:2012 - wersja angielska, PN-EN 13272:2012 - wersja polska
ICS 91.160.10, 45.140