PN-EN 45545-2:2021-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45545-2+A1:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach szynowych określonych w EN 45545-1. Kategorie eksploatacyjne i konstrukcyjne określone w EN 45545-1 zastosowane do ustalenia poziomów zagrożenia stanowią podstawę systemu klasyfikacji. Dla każdego poziomu zagrożenia w niniejszej części podano metody badań, warunki badań i wymagania dotyczące reakcji na ogień. W zakresie niniejszego dokumentu nie uwzględniono środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-10-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 45545-2:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych
Data publikacji 27-01-2021
Data wycofania 02-04-2024
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45545-2+A1:2015-12 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 45545-2+A1:2024-04 - wersja angielska