PN-EN 50126-1:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Proces ogólny RAMS

Zakres

W niniejszej części 1 normy EN 50126:
• opisano RAMS, rozumiany jako niezawodność, dostępność, podatność utrzymaniowa i bezpieczeństwo oraz zależności między nimi;
• opisano aspekty ogólne cyklu życia RAMS. Zalecenia niniejszej części normy mają także zastosowanie w innych specyficznych normach;
• określono:
– proces, oparty na cyklu życia systemu i zadaniach w nim zawartych, dotyczący zarządzania RAMS:
– proces systematyczny, dostosowany do typu i wielkości systemu branego pod uwagę, w celu określenia wymagań dla RAMS i wykazania, że te wymagania zostały spełnione;
• uwzględniono specyfikę kolejową;
• umożliwiono utrzymywanie pod kontrolą i efektywne rozwiązywanie sprzeczności poszczególnych elementów RAMS;
• nie określono:
– celów RAMS, kryteriów ilości, wymagań lub rozwiązań dotyczących określonych zastosowań kolejowych;
– zasad lub procesów dotyczących certyfikacji wyrobów kolejowych na zgodność z wymaganiami niniejszej normy;
– procesu zatwierdzenia dotyczącego zainteresowanych podmiotów kolejowych.
Niniejsza część 1 normy EN 50126 ma zastosowanie do obszarów kolejowych nazywanych
Sterowanie Ruchem Kolejowym, Tabor i Urządzenia Stacjonarne, a w szczególności:
• do specyfikowania i wykazywania RAMS dotyczących wszystkich zastosowań kolejowych, na wszystkich poziomach takiego zastosowania, odpowiednio, od kompletnych systemów kolejowych do systemów głównych oraz do pojedynczych lub złożonych podsystemów i części składowych tych systemów głównych, w tym zawierających oprogramowanie; w szczególności:
– do nowych systemów;
– do nowych systemów zintegrowanych z istniejącymi systemami już przyjętymi, ale tylko w takim stopniu, w jakim nowy system jest zintegrowany z nową funkcjonalnością. Inaczej nie ma to zastosowania do niezmienionych aspektów istniejącego systemu,
– na tyle, na ile rozsądnie wykonalne do modernizacji i rozszerzenia istniejących systemów już przyjętych, ale tylko w takim stopniu, w jakim nowe systemy są modernizowane. Inaczej nie ma to zastosowania do niezmienionych aspektów istniejącego systemu;
• na wszystkich istotnych etapach cyklu życia aplikacji;
• do użycia przez przedsiębiorstwa kolejowe i dostawców kolejowych.
Nie jest wymagane stosowanie niniejszej normy do istniejących systemów, które pozostają niezmienione, w tym systemów już zgodnych z jakąkolwiek poprzednią wersją EN 50126.
Proces określony w niniejszej Normie Europejskiej zakłada, że służby kolejowe i kolejowi dostawcy mają politykę biznesową dedykowaną Jakości, Działaniu i Bezpieczeństwu. Podejście określone w niniejszej normie jest zgodne z zastosowaniem wymagań zarządzania jakością zawartych w EN ISO 9001.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50126-1:2018-02 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Proces ogólny RAMS
Data publikacji 17-11-2020
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50126-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50126:2002 - wersja niemiecka, PN-EN 50126:2002/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 50126:2002/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 50126:2002 - wersja angielska
ICS 45.020, 29.280