PN-EN 15153-1:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 1: Światła czołowe, sygnałowe i końca pociągu dla kolei

Zakres

W niniejszym dokumencie określono funkcjonalne i techniczne wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej czoła i końca pociągów dla kolei. Dokument nie obejmuje pojazdów drogowych, metra i niezależnych systemów transportowych. W niniejszym dokumencie określono również wymagania dotyczące badań i oceny zgodności. Lampy zaprojektowane do specjalnych celów, na przykład oświetlenia trzeciej szyny, nie zostały objęte zakresem niniejszego dokumentu. Lampy przenośne nie zostały objęte zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15153-1:2020-06/Ap1:2022-06E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 15153-1:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 1: Światła czołowe, sygnałowe i końca pociągu dla kolei
Data publikacji 15-06-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15153-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15153-1+A1:2016-12 - wersja angielska
ICS 45.060.10
Elementy dodatkowe PN-EN 15153-1:2020-06/Ap1:2022-06E