PN-EN 13262:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono właściwości kół pojazdów szynowych do stosowania dla wszystkich szerokości torów. Niniejszy dokument dotyczy pojazdów kolei, ale może dotyczyć również innych pojazdów, takich jak pojazdy kolei lekkiej, tramwaje lub pojazdy systemu transportu podziemnego. W niniejszym dokumencie określono pięć gatunków stali: ER6, ER7, ER8, ERS8 oraz ER9.
UWAGA 1 Gatunek stali ERS8 został wprowadzony w niniejszym dokumencie, jako optymalizacja dla gatunków stali ER8 i ER9 z powodu zmęczenia kontaktem tocznym (RCF), biorąc pod uwagę informacje zwrotne od obsługi europejskiej, np. BS 5892-3 wymagany w Zjednoczonym Królestwie.
Niektóre cechy podane są jako funkcje Kategorii 1 lub Kategorii 2. Wymagania określone w niniejszej normie mają zastosowanie do otworów cylindrycznych. Większość wymagań stosuje się również do kół z otworami stożkowymi. Szczegółowe wymagania dotyczące otworów stożkowych (np. wymiary geometryczne, itp.) określono w specyfikacji technicznej. Niniejszy dokument ma zastosowanie do monoblokowych kół kutych i walcowanych wykonanych ze stali odgazowanej próżniowo z wieńcami utwardzanymi powierzchniowo, które uprzednio były używane w dużych ilościach w warunkach komercyjnych w sieci europejskiej lub spełniają wymagania procedury dopuszczenia technicznego zgodnie z EN 13979-1:2019 w celu zatwierdzenia ich konstrukcji. W Załączniku A opisano proces oceny służący do akceptacji nowych materiałów, które nie są uwzględnione w niniejszym dokumencie. W niniejszym dokumencie określono wymagania, które powinny spełnić koła; procedura dopuszczenia technicznego nie wchodzi w zakres niniejszej normy.
UWAGA 2 "Wieniec utwardzany powierzchniowo" jest uzyskiwany w trakcie obróbki cieplnej, której celem jest jego utwardzenie wieńca i zmniejszenie występujących w wieńcu naprężeń szczątkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Uwaga KT 138: na potrzeby europejskiej interoperacyjności w wagonach towarowych stosowane są tylko stale gatunków ER6, ER7 i ER8.
Numer PN-EN 13262:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu
Data publikacji 15-02-2021
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13262:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13262+A2:2011 - wersja angielska
ICS 45.040