PN-EN 13262+A2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13262:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano charakterystyki kół pojazdów szynowych eksploatowanych w sieciach europejskich. W niniejszej normie określono cztery gatunki stali: ER6, ER7, ER8 i ER9. Na potrzeby europejskiej interoperacyjności w wagonach towarowych stosowane są tylko stale o gatunkach ER6, ER7 i ER8. UWAGA 1 Stal o gatunku ER6 zazwyczaj nie nadaje się do stosowania w wagonach towarowych, zwykle jest stosowana w przypadkach małego nacisku na oś. Niektóre cechy definiowane są odpowiednio do kategorii 1 lub kategorii 2. Kategoria 1 wybierana jest zazwyczaj wtedy, gdy prędkość pociągu jest większa niż 200 km/h. W pojazdach towarowych poruszających się z prędkością niższą niż 200 km/h zazwyczaj stosowane są koła kategorii 2. Kategorie te mogą być czasami podzielone na podkategorie, w zależności od charakterystyk. Niniejsza norma dotyczy monoblokowych kół kutych i walcowanych wykonanych ze stali odgazowanej próżniowo z wieńcami utwardzanymi. Koła powinny być wcześniej używane w dużych ilościach w warunkach komercyjnych w sieci europejskiej lub spełniać wymagania techniczne procedury dopuszczenia typu zgodnie z normą EN 13979-1. UWAGA 2 Definicje innych kół można znaleźć w innych dokumentach, takich jak karty UIC lub normy ISO. UWAGA 3 Procedura odbioru technicznego nie jest objęta zakresem niniejszej normy. UWAGA 4 Opisano obróbkę cieplną wieńca, której celem jest jego utwardzenie i zmniejszenie występujących w wieńcu naprężeń szczątkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13262+A2:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu
Data publikacji 09-08-2011
Data wycofania 15-02-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13262:2004+A2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13262+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13262+A1:2009 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13262:2021-02 - wersja angielska